HUISREGELS


Om alles in goede banen te leiden en alle bezoekers een prettig festival te bieden, heeft de organisatie een aantal huisregels opgesteld met daarin ook het toegangsbeleid. Door het kopen van een toegangsbewijs of het bezoeken van het festival, gaat u akkoord met onderstaande huisregels en de Algemene Voorwaarden.

Door het betreden van het festivalterrein gaat u akkoord met de huisregels en algemene voorwaarden en bent u verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers het evenement gegeven aanwijzingen op te volgen.


Voor alle gevallen en/of situaties waarin de huisregels niet voorzien, behoudt de Organisatie zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoeker is gebonden.

Het reglement is opgesteld om de orde en veiligheid tijdens het evenement te waarborgen. Bij constatering van onrechtmatigheden, zoals valse en/of gedupliceerde kaarten of een poging tot toegangsverschaffing zonder geldig kaartje, wordt de toegang ontzegd en aangifte gedaan bij de politie.

Online gekochte kaarten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. U kunt gevraagd worden om u te identificeren met een geldig legitimatiebewijs.

Restitutie van kaarten en munten om wat voor reden, is niet mogelijk.

Op het festivalterrein zijn munten het enige geldige betaalmiddel. Er worden geen munten retour genomen. Munten zijn niet inwisselbaar voor geld.

De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, letsel of enig andere schade aan personen of goederen.

Het betreden van het festivalterrein is geheel op eigen risico.

Bij het betreden van het festival kan de bezoeker op verzoek van de beveiliging gefouilleerd worden. Ook tijdens het verblijf kan een verzoek hiertoe plaatsvinden, bezoekers dienen zich daaraan te onderwerpen.

De minimumleeftijd voor het betreden van het festival is 18 jaar. Bezoekers moeten bij het betreden van de evenementen locatie een geldige legitimatie kunnen tonen en daarmee aantonen dat ze 18 jaar of ouder zijn. Personen onder de 18 jaar zullen niet worden toegelaten tot het festival en hebben geen recht op restitutie van de gemaakte kosten.

Tijdens het festival dient de bezoeker op eventuele aanvraag van de organisatie zich, conform de wettelijke identificatieplicht, te kunnen legitimeren met één van de volgende legitimatiebewijzen: paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs, bromfietscertificaat, OV-studentenkaart.

Drugs zijn verboden. Bij constatering wordt de bezoeker verwijderd van het festivalterrein.

Wildplassen is verboden. Bij constatering wordt de bezoeker verwijderd van het festivalterrein.

Door bezoekers meegebrachte (huis)dieren, eet- en drinkwaar, stoelen, selfiesticks, paraplu’s, gevaarlijke en/of scherpe voorwerpen en goederen die in strijd zijn met Nederlandse wetgeving, zijn op het festival niet toegestaan. Indien de Organisatie van mening is dat een voorwerp gevaar oplevert voor het evenement en bezoekers, behoud de organisatie zich het recht het voorwerp in te nemen.

Het meebrengen van professionele opnameapparatuur (en opzet- of telelenzen) is niet toegestaan, tenzij een met de Organisatie schriftelijk overeengekomen accreditatie.

Het is niet toegestaan om op, of nabij het festivalterrein flyers te verspreiden, promotieactiviteiten te ontplooien of goederen te verhandelen zonder overleg met de organisatie.

CONTACT


Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze huisregels dan kunt u contact opnemen via info@iddf.nl.

MIS NIKS!
VOLG IDDF OP DE SOCIALS
TICKETS